websitetemplate.org
Vastuullista kierrätystä > Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttämällä uudelleenkäyttösivustoa, vierailija sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Sivuston sisällön omistaa Elker Oy. Sivusto sisältää tekijänoikeuden alaista aineistoa © 2008-2010 Elker Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Elker Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta.
Sallittua on ainoastaan sivuston osien tallentaminen tietokoneelle sekä tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten näiden ehtojen mukaisesti. Sivujen sisällön muokkaaminen tai käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tälle sivustolle on voitu liittää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Siirtyessään tällaisille sivustoille käyttäjän on hyväksyttävä
niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Samalla käyttäjä hyväksyy myös sen, että Elker Oy ei ole vastuussa materiaalista, joka on luotu tai julkaistu kyseisellä sivustolla. Ulkopuolisen linkin sijoittaminen näille sivuille ei myöskään tarkoita sitä, että erityisesti hyväksyisimme kyseisillä sivuilla mainitut tuotteet, palvelut ja mielipiteet.

Sivusto toimitetaan "sellaisena kuin se on". Normaaleja tapoja on pyritty käyttämään jotta sivuilla esiintyvän tiedon luotettavuus on pystytty tarkistamaan. Emme kuitenkaan takaa, että sivusto tai tiedot sillä ovat oikeita, tarkkoja tai luotettavia. Emme takaa, etteivät sivusto tai palvelin, joka mahdollistaa sivujen lukemisen, sisällä viruksia tai muita vahingollisia komponentteja, vaikka turvallisuus on pyritty huomioimaan. Emme takaa, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Emme anna mitään takuuta omistus- ja tekijänoikeuksista tai niiden loukkaamattomuudesta, sen paremmin kuin sisällöstä tai sen oikeellisuudesta tai sivustolla esitettyjen tuotteiden tai palvelujen saatavuudesta. Emme myöskään vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista jotka saattavat syntyä sivuston käytöstä tai toimimattomuudesta tai vääristä tiedoista johtuvista vahingoista.

Tavaramerkit ja osoitteet ovat Elker Oy:n tuotenimiä ja tavaramerkkejä. Ulkopuoliset tuote- ja yhtiönimet, jotka on mainittu tai näkyvät muuten näillä sivuilla, voivat olla muiden yhtiöiden tavaramerkkejä tai tuotenimiä. Nimien tai tuote- tai tavaramerkkien näkyminen ei tarkoita mitään yhteyttä kyseisten yritysten tai yhteisöjen välillä. Sivuston käyttö ei millään tavalla oikeuta käyttämään kyseisiä tuotenimiä tai tavaramerkkejä ilman oikeudenhaltijan etukäteistä kirjallista suostumusta.